COVID-19 V NEMOCNICIACH

Informačný portál pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov

Operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19

Požiadavky na transport kriticky chorých pacientov je možné nahlasovať v akúkoľvek hodinu na tel. čísle 0914 375 703 
Hlavným cieľom kontrolného listu je zorientovať sa v aktuálnych protiepidemických opatreniach a pomôcť ústavným zdravotníckym zariadeniam v oblasti ochrany zdravia zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a v neposlednom rade aj pacientov.