Hlásenie o študentoch v pracovnoprávnom vzťahu so zdravotníckymi zariadeniami

v súlade s Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 789 z 22. decembra 2021 k návrhu na vytvorenie núdzových zdravotníckych zariadení v čase humanitárnej katastrofy v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.