Operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19

Operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID19 je spoločným projektom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Cieľom je koordinovane odľahčiť nemocnice v epidemiologicky preťažených regiónoch tak, aby nedochádzalo k zlyhávaniu kapacít pre liečbu kriticky chorých pacientov. Operačné stredisko slúži len pre preklady a prevozy pacientov na umelej pľúcnej ventilácii (UPV) resp. pacientov, ktorí vyžadujú kyslíkovú liečbu a hrozí u nich prechod na UPV.


Požiadavky na transport je možné nahlasovať v akúkoľvek hodinu na tel. čísle 02/ 17155