PRÍSPEVOK Z FONDOV EÚ

Momentálne nie je Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s ochorením COVID-19 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V prípade, ak bude výzva k dispozícii, všetky informácie sa dozviete v tejto Sekcii.