POŽIADAVKA - VYČLENENIE PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

!!! AKTUÁLNE !!!

Uvedené bude v platnosti od 24.12.2021 do 06.01.2022

Na základe dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ozbrojenými silami SR budú dočasné zmeny nasadenia Profesionálnych vojakov (PrV), počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov 2021 a začiatkom roka 2022 do 6.1.2022 (vrátane), komunikované na úrovni medzi Vami - zástupcami subjektov a veliteľmi vysielajúcich vojenských útvarov, ktorí priamo nasadzujú PrV pre zdravotnícke zariadenia.

Uvedeným spôsobom je možné komunikovať dočasné zmeny týkajúce sa:

 • zmenu počtu PrV (zmeny sa týkajú iba zníženia počtu PrV),
 • zmeny časového nasadenia (zmeny sa týkajú iba skrátenia času nasadenia PrV),
 • zmena dní nasadenia PrV v týždni (zmeny sa týkajú iba zníženia počtu dní nasadenia PrV v týždni)

Všetky trvalé zmeny a zároveň navýšenie nasadenia PrV žiadame zasielať pôvodne dohodnutou cestou, a to cez formulár, ktorý je uvedený na konci tejto stránky.
Postup pri požiadavke na profesionálnych vojakov prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe uznesenia vlády SR číslo 686/2021 k návrhu na použitie Ozbrojených síl SR (OS SR) na riešenie mimoriadnej udalosti v spojitosti s 3. vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky uvádzame postup na vyčlenenie profesionálnych vojakov ( PrV ) ozbrojených síl Slovenskej republiky ( OS SR ) na posilnenie vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií a podporu vybraných zdravotníckych zariadení, a to za účelom organizačnej, administratívnej a zdravotníckej podpory do 31.3.2022. 

 • Všetky požiadavky na profesionálnych vojakov (PrV) musia byť doručené prostredníctvom formuláru na to určeného.
 • Požiadavky na OS SR budú odoslané z Ministerstva zdravotníctva SR 2x v týždni.

 • Nie je potrebné zasielať email s požiadavkou o predĺženie nasadenia PrV vo Vašom zariadení. Každá schválená požiadavka bude platná do 31.03.2022.

 • Ak požadujete vyšší počet PrV ako je uvedený vo formulári, prosím požiadavku rozpíšte v poznámke. Každá takáto požiadavka bude posudzovaná individuálne. 

 • To znamená: 

  • ak požadujete, aby boli PrV nasadení vo štvrtok nasledujúci týždeň, požiadavku musíte zaslať najneskôr v nedeľu do 12:00 hod.
  • ak požadujete, aby boli PrV nasadení v pondelok nasledujúci týždeň, požiadavku musíte zaslať najneskôr v stredu do 12:00 hod.
  • v prípade, že požadujete iný počet PrV ako je aktuálny stav vo Vašom zariadení, prípadne vznikla potreba iného časového nasadenia PrV, vyplníte formulár s novou požiadavkou.
  • Zároveň Vás žiadame , aby ste nasadených vojakov využívali výhradne na úlohy uvedené vo formulári. Bez dodržania uvedeného postupu nebude možné realizovať vyčlenenie PrV vo Vašom zdravotníckom zariadení.