Zoznam subjektov hospodárskej mobilizácie

Prehľad subjektov hospodárskej mobilizácie
Kraj Nemocnica   - SHM Sídlo   nemocnice
Bratislavský Univerzitná   nemocnica Bratislava Pažítková   4, 821 01 Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská   11, 851 07 Bratislava
Nemocnica Ružinov Ružinovská   6, 826 06 Bratislava
Nemocnica Staré Mesto Mickiewiczova   13, 813 69 Bratislava
Nemocnica akademika Ladislava Dérera Limbová   5, 833 05 Bratislava
Bratislavský Národný   ústav detských chorôb Limbová   1, 833 40 Bratislava
Bratislavský Národný   ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod   Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Bratislavský Psychiatrická   nemocnice Philippa Pinela Pezinok Malacká   cesta 63, 902 18 Pezinok
Nitriansky Fakultná   nemocnica Nitra Špitálska 6,   950 01 Nitra
Nitriansky Fakultná   nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská   11/A, 940 34 Nové Zámky
Nitriansky Nemocnica   AGEL Levice, s. r. o. SNP   19, 934 01 Levice
Nitriansky Nemocnica   AGEL Komárno, s. r. o. Mederčská   39, 945 75 Komárno
Nitriansky Nemocnica   AGEL Zlaté Moravce, a. s. Bernolákova   4, 953 01 Zlaté Moravce
Nitriansky Svet   zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s. Pavlovova   17, 955 20 Topoľčany
Nitriansky Psychiatrická   nemocnica Veľké Zálužie Rínok   334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Trnavský Fakultná   nemocnica Trnava A. Žarnova 11,   917 75 Trnava
Trnavský Nemocnica   s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. Hodská   373, 924 01 Galanta
Trnavský Nemocnica   s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. Veľkoblahovská   23, 929 01 Dunajská Streda
Trnavský Fakultná   nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. Koreszkova   936/7, 909 01 Skalica
Trnavský Nemocnica   Alexandra Wintera, n. o. Winterova   66, 921 63 Piešťany
Trenčiansky Fakultná   nemocnica Trenčín Legionárska   28, 911 71 Trenčín
Trenčiansky Nemocnica   s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná   2 , 972 01 Bojnice
Trenčiansky Nemocnica   s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná   986, 017 26 Považská Bystrica
Trenčiansky Nemocnica   s poliklinikou Ilava, n. o. Štúrova   3, 019 01 Ilava
Trenčiansky Nemocnica   s poliklinikou Myjava Staromyjavská   59, 907 13 Myjava
Trenčiansky Nemocnica   na okraji mesta, n. o. Partizánske Nová   nemocnica 511, 958 14 Partizánske
Žilinský Fakultná nemocnica s   poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43,   012 07 Žilina
Žilinský Liptovská   nemocnica s poliklinikou
     MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Palúčanská   25, 031 23 Liptovský Mikuláš
Žilinský Univerzitná   nemocnica Martin Kollárova   2, 036 59 Martin
Žilinský Kysucká   nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova   2311, 022 16 Čadca
Žilinský Dolnooravská   nemocnica s poliklinikou
     MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
Nemocničná   1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Žilinský Hornooravská   nemocnica s poliklinikou Trstená Mieru   549/16, 028 01 Trstená
Žilinský Psychiatrická   liečebňa Sučany ul.   Hradiská 23, 038 52 Sučany
Banskobystrický Fakultná   nemocnica s poliklinikou F. D.   Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu   1, 975 17 Banská Bystrica
Banskobystrický Detská   fakultná nemocnica s poliklinikou    Banská Bystrica Nám.   L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Banskobystrický Stredoslovenský   ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta   k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Banskobystrický Nemocnica   s poliklinikou Brezno, n. o. Banisko   1, 977 42 Brezno
Banskobystrický Všeobecná   nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. Nám.   Republiky 15, 984 39 Lučenec
Banskobystrický Svet   zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Všeobecná nemocnica   Rimavská Sobota Šrobárova   1, 979 12 Rimavská Sobota
Banskobystrický Nemocnica   AGEL Zvolen, a. s. Kuzmányho   nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Banskobystrický Svet   zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Všeobecná nemocnica Žiar   na Hronom Sládkovičova   11, 965 37 Žiar nad Hronom
Banskobystrický Psychiatrická   nemocnica prof. Matulaya Kremnica Československej   armády 234/139, 967 12 Kremnica
Banskobystrický Národné   rehabilitačné centrum Kováčová Sládkovičova   1, 962 37 Kováčová
Prešovský Fakultná   nemocnica J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 080   01 Prešov
Prešovský Nemocnica   Sv. Jakuba, n. o. Bardejov Sv.   Jakuba 21, 085 76 Bardejov
Prešovský Nemocnica   A. Leňa Humenné, a. s. Nemocničná   7, 066 01 Humenné
Prešovský Nemocnica Poprad , a. s. Banícka   803/28, 058 45 Poprad
Prešovský Nemocnica   Snina, s. r. o. Sládkovičova   300/3, 069 17 Snina
Prešovský Ľubovnianská   nemocnica, n. o. Obrancov   mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Prešovský Nemocnica   arm. generála L. Svobodu Svidník a. s. MUDr.Pribulu   412/4 , 089 22 Svidník
Prešovský Vranovská   nemocnica, a. s. M.   R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
Prešovský Národný   ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné   Hágy, 059 84 Vyšné Hágy
Košický Univerzitná   nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova   43, 041 90 Košice
Košický Detská   fakultná nemocnica Košice Trieda   SNP 1, 040 11 Košice
Košický Nemocnica   s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Ul.   Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Košický Nemocnica   s poliklinikou Trebišov, a. s. SNP   1079/76, 075 01 Trebišov
Košický Nemocnica   s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Špitálska   2, 071 01 Michalovce
Košický Psychiatrická   liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Gemerská   233, 049 11 Plešivec
Košický Nemocnica   s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. ul.   Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Košický Východoslovenský   onkologický ústav, a. s. Rastislavova   43, 041 91 Košice
Košický Východoslovenský   ústav srdcových a cievných chorôb, a.   s. Ondavská   8, 040 11 Košice
Priamo riadené SHM (nevytvárajú rozšírený lôžkový   fond)
Kraj Nemocnica   - SHM Sídlo   nemocnice
Bratislavský Národný   onkologický ústav Klenová   1, 833 10 Bratislava
Bratislavský Onkologický   ústav sv. Alžbety, s. r. o. Heydukova   10, 812 50 Bratislava
Bratislavský Slovenský   Červený kríž Grӧsslingova   24, 814 46 Bratislava
Bratislavský Operačné   stredisko záchrannej zdravotnej služby Trnavská   cesta 8/A, 820 05 Bratislava
Bratislavský Úrad   verejného zdravotníctva Trnavská   cesta 52, 826 45 Bratislava
Bratislavský Záchranná   zdravotná služba Antolská   11, 850 07 Bratislava
Bratislavský Národná   transfúzna služba Ďumbierska   3/L, 831 01 Bratislava
Košický Záchranná   služba Košice Rastislavova   43, 041 91 Košice
Košický IMUNA   PHARM, a.s. Jarková   269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Subjekty hospodárskej mobilizácie iba počas   núdzového stavu
Kraj Nemocnica   - SHM Sídlo   nemocnice
Bratislavský Nemocničná a.   s. prevádzka Nemocnica Malacky, so sídlom Duklianskych hrdinov 34, 901 22   Malacky Holubyho 35,   902 01 Pezinok
Trnavský Národný   ústav reumatologických chorôb Piešťany Nábrežie   I. Krasku 4, Piešťany
Nitriansky Špecializovaná   Nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Kláštorská   388/134
Nitriansky Psychiatrická   nemocnica Hronovce Dr.   Jána Zelenyáka 562/65, 935 61 Hronovce
Trenčiansky Nemocnica   s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o. Ulica   M. R. Štefánika 812/2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
Banskobystrický Nemocnica   s poliklinikou, n.o. Revúca Litovelská   635/25 05001 Revúca
Prešovský Nemocnica   AGEL Levoča a.s. Probstnerova   cesta 2/3082
Košický Detská   psychiatrická liečebňa n. o. Hraň SNP   447, 076 03 Hraň
Košický Nemocnica   AGEL Krompachy s. r. o. Banícka   štvrť 1, Krompachy 053 42
Košický Psychiatrická   nemocnica Michalovce, n.o. Areál   Psychiatrickej nemocnice Stráňany 071   01 Michalovce
Trenčiansky Nemocnica   AGEL Handlová SNP   26, 972 51 Handlová
Košický Nemocnica   s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec Nemocničná   1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
Bratislavský Univerzitná   nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Nám.   SNP 10, 814 65 Bratislava
Nitriansky Hospitale,   s. r. o. B.   Bartóka 11 936 01 Šahy
Košický PRO   VITAE n. o., Gelnica Nemocničná   33 056 01 Gelnica
Bratislavský CINRE,   s. r. o. (Centrum intervenčnej neurorádiológie a   endovaskulárnej liečby) Tematínska   5/A, 851 05 Bratislava
Košický Nemocnica   AGEL Košice-Šaca Lúčna   57, 040 15 Košice-Šaca
Banskobystrický Všeobecná   nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš Nemocničná   1, 990 01 Veľký Krtíš
Prešovský Nemocnica   Dr. Vojtecha Alexandrea v Kežmarku Huncová   42, 060 01 Kežmarok
Trenčiansky Nemocnica   AGEL Bánovce s.r.o. Hviezdoslavova   23/3, 957 01   Bánovce nad Bebravou
Bratislavský Špecializovaná   nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. Záhradnícka   42, 821 08 Bratislava