Aktuálny stav lôžkového fondu pre pacientov s ochorením COVID-19

Informácie o obsadenosti a kapacite reprofilizovaných lôžok na Slovensku
posledná aktualizácia: 07.06.2021

kliknutím na modré okno stiahnete súbor s aktuálnymi údajmi