Materiálna pomoc nemocniciam


Vážení podnikatelia, 

v prípade, ak máte záujem materiálne podporiť slovenské ústavné zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19, môžete tak urobiť kontaktovaním konkrétneho zdravotníckeho zariadenia alebo prostredníctvom tohto kontaktného formulára, v ktorom uvediete, aký typ resp. akú možnosť materiálnej pomoci ponúkate.


Vopred Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme!