Posilnite tímy v nemocniciach

Kraj Názov ústavného   zdravotníckeho zariadenia Adresa   zariadenia E-mail   kontaktnej osoby Telefónne číslo   kontaktnej osoby Zoznam   potrebných zdravotníckych pracovníkov
Trnavský kraj Fakultná   nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Koreszkova   7, 909 82 Skalica personalne@nspskalica.sk 034/6969416 2x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
Nitriansky kraj Nemocnica   AGEL Levice s.r.o SNP 19,   93401 Levice helena.dudasova@nlv.agel.sk 0901795007 5x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
10x sestra so špecializačným štúdiom   starostlivosť o dospelých
Svet Zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Pavlovova   17, 955 20 Topoľčany jan.murgas@svetzdravia.com +421905565825 10x   sestra so špecializačným štúdiom v intenzívnej starostlivosti
25x sestra so špecializačným štúdiom v odbore starostlivosť o dospelých
5x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
5x Lekár špecialista alebo v príprave v   študijnom odbore vnútorné lekárstvo, infektológia alebo iný príbuzný   odbor
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Mederčská   39, 845 01 Komárno miroslav.jaska@agel.sk +421   917 960 906 5x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
3x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
2x Lekár špecialista v odbore chirurgia
10x sestra so špecializačným štúdiom v odbore starostlivosť o dospelých
5x sestra so špecializačným štúdiom v   intenzívnej starostlivosti
Fakultná Nemocnica Nové Zámky Slovenská   11/A, Nové Zámky karolhajnovic@gmail.com 0915548322 2x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
2x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
2x sestra so špecializačným štúdiom v   intenzívnej starostlivosti
2x sestra so špecializačným štúdiom v odbore starostlivosť o dospelých
2x sestra (inštrumentárka)
2x sanitár
Trenčiansky kraj Nemocnica   s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná   986, 017 26 Považská Bystrica sekretariat@nemocnicapb.sk Tel:   +421 42 43 04 274
     Mob.: +421 901 918 700
1x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
1x lekár so špecializáciou v špecializačnom   odbore vnútorné lekárstvo
1x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
1x Lekár špecialista v odbore neurológia
Nemocnica s Poliklinikou Ilava, n. o. Ľ.   Štúra 388/3, 019 01 Ilava pam@nspilava.sk 042/4667221 3x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
1x Lekár špecialista v odbore infektológia
7x sestra v špecializácii vnútorné lekárstvo
Banskobystrický kraj Nemocnica   AGEL Zvolen a.s. Zvolen,   Kuzmányho nábrežie 28 ludmila.vesela@agel.sk 0917600512 3x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo   anestéziológia a intenzívna medicína
5x sestra bez špecializácie - odborne spôsobilá
5x praktická sestra
5x sanitár
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.   Roosevelta Námestie   L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica jrakyta@nspbb.sk 0915   834 995 25x   sestra so špecializačným štúdiom v intenzívnej starostlivosti o dospelých   alebo v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti o dospelých
10x Lekár špecialista v odbore infektológia
15x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
10x lekár so špecializáciou v urgentnej   medicíne
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko   273/1, 977 01 Brezno personalne@nspbr.sk 0482820489 4x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
2x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
2x Lekár špecialista v odbore neurológia
3x lekár so špecializáciou v urgentnej medicíne
2x Lekár špecialista v odbore chirurgia
2x Lekár špecialista v odbore úrazová   chirurgia
10x sestra so špecializačným štúdiom v odbore starostlivosť o dospelých
5x sestra so špecializačným štúdiom v   intenzívnej starostlivosti o dospelých
6x sestra so špecializačným štúdiom v   anestéziológii a intenzívnej starostlivosti o dospelých
Žilinský kraj      Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova   2311, 022 16 Čadca ondrasinova@kysuckanemocnica.sk 041/   4604 496 alebo 0918 564 867 10x   sestra so špecializačným štúdiom v   odbore starostlivosť o dospelých
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova   2, 036 59 Martin lukasikova@unm.sk +421   911 813 810 10x   sestra so špecializačným štúdiom v anestéziológii a intenzívnej   starostlivosti o dospelých
40x sestra - špecializácia v inom odbore ako v   anestéziológii a int.medicíny, resp. sestry bez špecializácie
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana   Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská   25, 031 23 Liptovský Mikuláš sedlackova@nsplm.sk +421 44   5563 526; +421 908 640 062 10x   lekár so špecializáciou v urgentnej medicíne (nie je podmienkou)
5x sestra so špecializačným štúdiom v   intenzívnej starostlivosti o dospelých
5x praktická sestra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Ul.   Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina Lekári   – igor.bizik@fnspza.sk
     Sestry – tvrda@fnspza.sk
     
Lekári:   MUDr. Igor Bízik, MBA – 0903 581 098
     Zdravotné sestry: PhDr. Gabriela Tvrdá - 0910 953 051
     
6x   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
1x lekár so špecializáciou v špecializačnom   odbore pneumológia a ftizeológia
2x Lekár špecialista v odbore infektológia
1x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
5x sestra so špecializačným štúdiom v   anestéziológii a intenzívnej starostlivosti o dospelých
20x sestra so špecializačným štúdiom v odbore starostlivosť o dospelých
Prešovský kraj Sanatórium   Tatranská Kotlina, n. o. Tatranská   Kotlina 68, Vysoké Tatry riaditel@santk.sk 0948535858 2x   sestra bez špecializácie
Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova   300/3, 069 01 Snina namosetrovatelstvo@nemocnicasnina.sk 0917147399 4x   sestra so špecializačným štúdiom v intenzívnej starostlivosti o   dospelých
6x sestra bez špecializácie
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv.   Jakuba 21, 085 01 Bardejov evakudasova@nsp-bardejov.sk + 421   918 764 132
     + 421 54 4788 633
1x   Lekár špecialista v odbore infektológia
1x lekár so špecializáciou v špecializačnom   odbore vnútorné lekárstvo
1x lekár so špecializáciou v špecializačnom   odbore pneumológia a ftizeológia
1x Lekár špecialista v odbore anesteziológia a   intenzívna medicína
2x Lekár špecialista v odbore chirurgia
10x sestra
5x praktická sestra
6x sanitár
Košický kraj Východoslovenský   ústav srdcových a cievnych chorôb Ondavská   8, 04011 Košice jluczy@vusch.sk 0903621373 12x   sestra so špecializačným štúdiom v anestéziológii a intenzívnej   starostlivosti o dospelých