ŠTUDENT NA OPERAČNOM STREDISKU KRÍZOVÉHO KOORDINAČNÉHO CENTRA

Ministerstvo zdravotníctva SR ponúka možnosť brigádnickej činnosti študentom všetkých ročníkov zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich sa na výkon zdravotníckeho povolania

FORMA PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU: 

  • dohoda o brigádnickej práci študenta

MIESTO VÝKONU ČINNOSTÍ: 

  • Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

OPIS ČINNOSTÍ:

  • koordinácia vojakov OS SR pri vysielaní do nemocníc a regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
  • koordinácia procesov zabezpečujúcich funkčnosť antigénových odberových miest,
  • spracovávanie dát, tabuliek a výstupov z reportov z antigénového testovania, osobných ochranných pracovných pomôcok a lôžok v nemocniciach,
  • spracovávanie výstupov pandemických stredísk a SOKRZ,
  • spolupráca pri riešení podnetov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejnosti,
  • monitoring stavu odberových setov.

ĎALŠIE POŽIADAVKY:

  • znalosť práce s PC - Microsoft Office Excel - úroveň mierne pokročilý,
  • adaptabilita a flexibilita, spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi.

__________________________________________________________________________

Kontaktná osoba: 

Mgr. Mária Meľová, e-mail: Maria.Melova@health.gov.sk