ŠTUDENT

Vážená študentka, vážený študent,

veľmi si vážime Váš záujem o pomoc v zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a vyslovujeme Vám poďakovanie.

K podmienkam Vašej pomoci uvádzame nasledovné informácie:

Nástup prvej skupiny študentov do zdravotníckeho zariadenia je od 1. februára 2022.

V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie, sa predpokladá nástup druhej skupiny študentov do zdravotníckeho zariadenia, a to od 1. marca 2022.

Účasť študentov na poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

študijný odbor všeobecné lekárstvo:

  • február 2022 - 5. ročník (v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie aj 6. ročník)
  • marec 2022 - 4. ročník (v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie aj 5. ročník)

študijný odbor ošetrovateľstvo

  • február 2022 - 3. ročník
  • marec 2022 - 2. ročník

Miesta pôsobenia:

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti / útvary vybraných zdravotníckych zariadení v SR

1/ triážne stany,

2/ mobilné ambulancie vnútorného lekárstva,

3/ reprofilizovaný lôžkový fond,

4/ mobilné oddelenia vnútorného lekárstva (Bratislava, Žilina, Prešov; v prípade významnej nepriaznivej epidemiologickej situácie).

Požiadavky na zaočkovanosť študentov podľa stanoviska hlavného hygienika Slovenskej republiky:

  • kompletne očkovaní 2 dávkami vakcíny a podaná tretia posilňujúca dávka,
  • kompletne očkovaní 2 dávkami vakcíny a prekonané ochorenie COVID-19 (prekonanie ochorenia nie staršie ako 90 dní).

V prípade, ak má záujem o účasť aj študent, ktorý nie je zaočkovaný 3. dávkou vakcíny označí požiadavku na očkovanie v rámci prihlasovania a zaočkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Zdravotnícke zariadenie uzatvorí so študentom zmluvu o pracovnoprávnom vzťahu. 

Finančné ohodnotenie študentov bude vo výške 10,00 € / hod.

Testovanie študentov na ochorenie COVID-19 a ochranné pracovné pomôcky zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

V prípade pozitívneho testu študenta na ochorenie COVID-19 postupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Na mesiac február 2022, je možné sa prihlásiť do vybraných zdravotníckych zariadení, aj so zohľadnením miesta Vášho bydliska, do 27. januára 2022 do 12:00 hod.

Počet miest v zdravotníckych zariadeniach je, v závislosti od ich lokálnych potrieb, obmedzený.

Študentov bude kontaktovať personalista ním vybraného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade potreby nástupu študentov do zdravotníckych zariadení od 1. marca 2022 sa môžete prihlásiť do vybraných zdravotníckych zariadení aj so zohľadnením miesta Vášho bydliska, v termíne od 21. februára 2022 do 24. februára 2022.Zdravotnícke zariadenia, ktoré potrebujú urgentne pomoc:

Detská FN Banská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske